NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Zapraszamy na konferencję.

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy

uprzejmie zaprasza na konferencję

Małe Wielkie Inicjatywy - projekty realizowane na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

która odbędzie się 11 grudnia (piątek) 2009 r.
w Karczmie Góralskiej „Gazdówka” przy ulicy Szosa Gdańska 9 w Żołędowie.

    Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom idei inicjatyw lokalnych oraz przekazanie praktycznych wskazówek w zakresie aplikowania o środki z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

    Na konferencji przedstawione zostaną wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego zdolności aplikacyjnych podmiotów działających na obszarach wiejskich w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL. Ponadto przedstawiciele Instytucji Pośredniczących zarówno Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy przedstawią praktyczne aspekty aplikowania o tzw. „małe granty”, czyli środki w ramach Działań 6.3, 7.3 i 9.5 Programu Kapitał Ludzki.

    W programie konferencji przewidziano prezentację czterech projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego jako przykłady „Dobrych praktyk EFS” w regionie.

    Prosimy o potwierdzenie obecności na konferencji do 8 grudnia 2009 r. pod numerem telefonu 52 322 67 20, poprzez stronę internetową www.bydgoszcz.roefs.pl wypełniając formularz on-line lub przesyłając pobrany i wypełniony formularz faksem na numer 52 322 67 81.

    Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-12-03
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz