NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

FWW zaprasza na szkolenie.

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI

ogłasza nabór uczestników warsztatów szkoleniowych pt.:

KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA ORGANIZACJI WIEJSKICH

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie podstaw rachunkowości oraz prawidłowego zarządzania organizacjami wiejskimi w oparciu o obowiązujące przepisy.

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty przeznaczone są dla członków zarządów organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji), działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Warsztaty nie są skierowane do księgowych.

Kto poprowadzi warsztat?

Warsztat prowadzony będzie przez specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Trenerka jest Prezesem Zarządu Fundacji działającej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacji trzeciego sektora, oraz prowadzi biuro rachunkowo-doradcze, którego główna oferta skierowana jest do stowarzyszeń i fundacji.

Czego można będzie się nauczyć?

Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej organizacji społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Poruszymy w nim następujące zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych:

  • Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce.      
  • Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.
  • Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych, takie jak polityka rachunkowości i plan kont.
  • Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych.
  • Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych.
  • Podstawowe zasady bhp i sanitarne w pracy organizacji pozarządowych.
  • Źródła i sposoby pozyskiwania środków na działania organizacji pozarządowych.

Uczestnicy biorący aktywny udział w zajęciach otrzymują zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Koszt udziału w warsztatach:

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji warsztatu.  

Gdzie i w jakich terminach będą odbywać się warsztaty?

Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Poniżej podajemy terminy warsztatów. Ponieważ jest to jeden, cyklicznie powtarzający się warsztat, należy wybrać tylko jeden z podanych terminów.

Data Warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników

22-25 stycznia 2010

5 stycznia 2010

12-15 lutego 2010

26 stycznia 2010

12-15 marca 2010

23 lutego 2010

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 14,oo a ostatniego dnia kończą ok. godz. 12,oo.

UWAGA: Jednorazowo w warsztatach mogą brać udział maksymalnie 22 osoby. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszenia, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Jak wziąć udział w warsztatach?

Zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o szczegółowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania z portalu internetowego prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl ) i przesłanie go pocztą lub e-mailem na podany poniżej adres.

Prosimy o wybranie jednego sposobu przesyłania formularza i nie wysyłanie go zarówno e-mailem jak i pocztą. Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.

Zasadniczo na warsztaty przyjmujemy po jednym przedstawicielu danej organizacji. Jednakże, jeśli z danej organizacji zgłosi się druga osoba, jej zgłoszenie zostanie umieszczone na liście rezerwowej i jeśli zwolni się miejsce na liście głównej, zostanie zaproszona na warsztat. 

Potwierdzenie udziału wraz z informacją o terminie warsztatów i szczegółowym programem otrzymają Państwo pocztą lub e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi

Ul. Bellottiego 1

01-022 Warszawa

e-mail: mslotwinska@fww.org.pl 

tel.: (+22) 636 25-70 do 75; faks: (+22) 636 62 70

www.fww.org.pl  

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-01-11
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz