NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Odbyło się walne zebranie delegatów LGD "BORY TUCHOLSKIE".

   W dniu 28 kwietnia 2010 r. o godz. 15:30 w Książnicy Tucholskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.  Podczas zebrania zostały przyjęte sprawozdania: Komisji Rewizyjnej, merytoryczne oraz finansowe za 2009 rok.    Udzielono też absolutorium Zarządowi LGD Bory Tucholskie. Do grona nowych członków Lokalnej Grupy Działania dołączyły następujące instytucje i organizacje:
  1. Tucholski Ośrodek Kultury z siedzibą w Tucholi  - reprezentowany przez Panią Hannę Krueger.
  2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku z siedzibą w Lińsku – reprezentowane przez Panią Halinę Marach.
  3. Parafialny Klub Sportowy „UNITAS” Tuchola z siedzibą w Tucholi – reprezentowany przez Panią Ewę Gierszewską.
  4. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” z siedzibą w Pile – reprezentowane przez Panią Agnieszkę Weyna.
  5. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn z siedzibą w Cekcynie – reprezentowane przez Panią Mariolę Falkowską.
   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” liczy teraz 78 członków!
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-05-07
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz