NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

MAŁE PROJEKTY - OGŁOSZENIE O KONKURSIE.

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania BORY TUCHOLSKIE wniosków o  przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Termin składania wniosków:
4 czerwiec 2010 r. – 18 czerwiec 2010 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „BORY TUCHOLSKIE”, ul. Pocztowa 7c, 89-500 Tuchola; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w roku 2010 w konkursie: 800.000 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

   Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w Tucholi, ul. Pocztowa 7c. Pytania należy kierować na adres e-mail: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 336 12 13.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-05-11
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz