NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Zapraszamy na Walne Zebranie Delegatów LGD.

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 14 ust. 3  Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 10 maja 2011r. o godz. 15:30 w Książnicy Tucholskiej (Tuchola, ul. Pocztowa 7b).

Porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
 6. Przedstawienie sprawozdań: finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
   • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu
   • zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków LGD.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków LGD.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Decyzyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Rady Decyzyjnej.
 15. Wolne wnioski, dyskusja.
 16. Zakończenie Zebrania.
   Sprawozdanie LGD za rok 2010: tutaj.
   Bilans LGD za rok 2010: tutaj.Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2011-04-28
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz