NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

„MAŁE PROJEKTY” - ROZSTRZYGNIĘCIE.

   Dnia 17 listopada 2011 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Bory Tucholskie”  dotyczące rozpatrzenia odwołań i podjęcia stosownych uchwał dotyczących przyznania pomocy dla poszczególnych operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „MAŁE PROJEKTY” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

   W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne odwołanie, w związku z powyższym Rada Decyzyjna LGD „Bory Tucholskie” podjęła uchwały dotyczące wyboru bądź niewybrania do finansowania dla poszczególnych operacji oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i listy operacji niewybranych.


   Limit środków dostępnych w roku 2011 w konkursie: 800 000,00 zł.
   W wyznaczonym terminie złożonych zostało 58 wniosków na łączną kwotę: 839 721,68 zł.

   Wszystkie operacje, które uzyskały minimum punktowe zmieściły się w limicie środków dostępnych w 2011 roku w konkursie.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2011-11-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz