NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Zaproszenie do składania ofert.

   Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, lgd@borytucholskie.pl, zwana w dalszej części tekstu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na przygotowanie do druku i druk wydawnictwa zawierającego materiały z konferencji będącej częścią realizacji projektu „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego”.

   W ramach oferty wykonawca zobowiązuje się do:
 1. Przygotowania projektu graficznego okładki w stylistyce przyjętej w albumie dostępnym na konferencji (album dostępny jest w siedzibie Zamawiającego).
 2. Korekty językowej dostarczonych tekstów (ortografia, gramatyka).
 3. Dokonania składu tekstów i zdjęć.
 4. Przedstawienia Zamawiającemu przygotowanych materiałów do zatwierdzenia.
 5. Przydzielenia wydawnictwu numeru ISBN.
 6. Druku 500 egzemplarzy wydawnictwa (preferowany sposób łączenia stron: klejenie, dopuszczalne jest spięcie broszurowe).
 7. Dostarczenia gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego.
   Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia i dostarczenie faktury Zamawiającemu: 29.12.2011 r. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów związanych z zamówieniem, niezależnie od przyczyny opóźnienia!

   Zamawiający zobowiązuje się do:
 1. Dostarczenia tekstów i zdjęć do publikacji w terminie do 8.12.2011r. szacunkowa długość tekstu: 32 strony standardowego maszynopisu + 20 zdjęć.
 2. Akceptacji przedstawionego materiału w nieprzekraczalnym terminie 2 dni.
   Termin składania ofert: 08.12.2011 r.

   Sposób składania ofert: pisemnie, drogą mailową na adres lgd@borytucholskie.pl oraz karolo@gmx.de lub bezpośrednio w biurze LGD, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola.

   Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 1. zgodność oferty z zamówieniem,
 2. atrakcyjność oferty – na podstawie załączonego opisu,
 3. doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych zadań – na podstawie listy dotychczasowych usług, cena oferty.
   Dodatkowych informacji udziela pan Karol Gutsze, adres mailowym karolo@gmx.de lub telefon numer 885-297-400.

PROJEKT
„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH”.
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2011-11-30
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz