NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Nowa strona internetowa!

   Ruszyła nowa strona internetowa www.ekonomicznezakupy.pl, prezentująca szeroką gamę usług świadczonych przez różnego rodzaju organizacje i spółdzielnie z województwa kujawsko-pomorskiego, które przeznaczają swoje zyski na realizację misji społecznej.

   Społeczeństwo obywatelskie to w ostatnim czasie chwytliwe hasło, używane często jako słowo-wytrych. Jak jednak w praktyce wygląda oddolna działalność samoorganizujących się obywateli? Strona www.ekonomicznezakupy.pl, rozwijana przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, pokazuje trzeci sektor w działaniu, udowadniając jednocześnie, że w coraz większym stopniu przyczynia się on do rozwoju regionu pod względem kulturalnym, gospodarczym i społecznym:
 • proponuje szeroki wachlarz imprez, usług i produktów, z których mogą korzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego,
 • kreuje nowe miejsca pracy,
 • wdraża innowacyjne rozwiązania,
 • organizuje atrakcyjne wydarzenia i nieszablonowe akcje.
   Głównym celem strony jest promowanie ekonomii społecznej – polegającej na łączeniu działalności na otwartym rynku produktów i usług z realizacją społecznej misji oraz rozwiązywaniem problemów społecznych w skali mikro i makro. Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zatrudniające osoby niepełnosprawne Zakłady Aktywności Zawodowej i rehabilitacyjne Warsztaty Terapii Zajęciowej – wszystkie te podmioty prowadzą szeroko zakrojoną aktywność, wytwarzając unikalne rękodzieło, prowadząc oryginalne kursy i szkolenia, organizując atrakcyjne wydarzenia kulturalne itp.  U podstaw ekonomii społecznej leży założenie, że wypracowane w ten sposób zyski są przeznaczane na ważne społecznie cele. Choć wiele organizacji pozarządowych wciąż odczuwa opory przed wprowadzaniem płatnej oferty, ich nastawienie powoli się zmienia – do głosu dochodzi poczucie, że w zarabianiu na działalności społecznej nie ma niczego złego, że nie jest to powód do wstydu, ale przejaw nowego myślenia o sferze społecznej aktywności.
    Ekonomia społeczna to wysoka jakość i konkurencyjne ceny oraz imponująco szeroka oferta usług i produktów – rękodzielniczych, często niszowych, wytwarzanych na indywidualne zamówienie, niewystarczająco opłacalnych dla sektora biznesu. Konsument korzystający ze strony ekonomicznezakupy.pl włącza się w coraz bardziej popularny na świecie ruch świadomego konsumpcjonizmu:
 • kupuje produkty pochodzące z etycznego źródła,
 • jego pieniądze są wykorzystane na realizację ważnych społecznie celów,
 • wspiera miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych itp.
   Strona www.ekonomicznezakupy.pl to:
 • szeroka panorama działalności społecznej prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim,
 • przykład rozwoju trzeciego sektora w regionie,
 • nieszablonowe podejście do działalności gospodarczej,
 • realizacja idei ekonomii społecznej i świadomego konsumpcjonizmu.
   Strona jest rozwijana w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Tłok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

   Zapraszamy do kontaktu organizacje i spółdzielnie socjalne, które chcą wypromować swoją działalność za pośrednictwem strony. Informacje są na niej zamieszczane bezpłatnie.

Więcej informacji:
   Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”,
   ul. Sukiennicza 6,
   tel. 56 653 90 65,
   osoba do kontaktu: Joanna Kamińska (obsługa merytoryczna strony), tel. 509 609 693.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-04-20
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz