NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

MARKA LOKALNA - zgłoś swój produkt!

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" zaprasza do udziału w V edycji Konkursu na przyznanie znaku promocyjnego "MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE". Celem konkursu jest wytypowanie najlepszych produktów lokalnych spośród przedstawionych przez uczestników biorących udział w konkursie i przyznanie im prawa do używania znaku promocyjnego MLBT.

   O prawo do używania i posługiwania się znakiem promocyjnym „MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE” (MLBT) mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, instytucje oraz osoby prywatne działające na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.

   Znak promocyjnym MLBT będzie przyznawany w następujących kategoriach:
 1. produkty spożywcze,
 2. produkty artystyczno – rzemieślnicze i pamiątkarskie,
 3. usługi,
 4. inicjatywy społeczne.

   Warunkiem zgłoszenia produktu do Konkursu jest złożenie odpowiedniej dokumentacji zawierającej:

 1. nazwę produktu / usługi / inicjatywy;
 2. opis produktu / usługi / inicjatywy;
 3. opis charakterystycznych cech, które wyróżniają produkt i wiążą go z regionem;
 4. w miarę możności produkt, lub jego dokumentację fotograficzną;
 5. informację o dotychczasowej promocji produktu/usługi/inicjatywy (należy wykazać, gdzie produkt był do tej pory prezentowany).

   Termin składania wniosków upływa 21 maja 2012 r., godz. 15.00 (liczy się data wpływu). Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Bory Tucholskie” (Tuchola, ul. Murowa 8).

   DOKUMENTY KONKURSOWE:

 1. REGULAMIN;
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

   Przyznanie Znaku Promocyjnego „MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE” uprawnia do:

 1. korzystania ze znaku graficznego poprzez oznakowanie wyróżnionych produktów,
 2. umieszczania informacji o wyróżnionych produktach w materiałach promocyjnych LGD „Bory Tucholskie” i organizacji współpracujących,
 3. udziału w akcjach promocyjnych organizowanych przez LGD, promowania produktów na stronie internetowej LGD.

   W roku 2012 udział w konkursie o Znak Promocyjny MLBT jest nieodpłatny.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-04-27
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz