NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

UWAGA! KONKURS!

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „BORY TUCHOLSKIE” wniosków o  przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

I.    Termin składania wniosków:
   11 czerwca 2012 r. – 06 lipca 2012 r.

II.    Miejsce składania wniosków:
   Biuro Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

III.    Tryb składania wniosków:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

IV.    Limit środków dostępnych w roku 2012 w bieżącym konkursie: 600 000,00 zł.

V.    Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, które zostały określone w LSR,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: VI.    Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: uzyskanie min. 22 pkt podczas oceny wg lokalnych kryteriów.

   Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w Tucholi, ul. Murowa 8. Pytania należy kierować na adres e-mail: lsr@borytucholskie.pl  lub telefonicznie: 52 336 12 13.

ZAŁĄCZNIKI:
  1. Wniosek o przyznanie pomocy;
  2. Instrukcja wypeł‚niania;
  3. Kryteria wyboru operacji;
  4. Wykaz dokumentów;
  5. Wzory dokumentów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-05-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz