NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Relacja po szkoleniu z produktu lokalnego

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele sześciu wiosek tematycznych z terenu Borów Tucholskich, w tym wioski górniczej z Piły, chlebowej z Janiej Góry, kwiatowej z Żalna, jabłkowej z Jabłonki, wioski leśnego życia z Mukrza oraz tworzącej się wioski borowiackiej z Nowych Sumin. Było to kolejne szkolenie w ramach tworzonego klastra turystycznego w Borach Tucholskich, który skupić ma w przyszłości przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora publicznego i prywatnego. W ramach zajęć uczestnicy wypracowywali wspólne oferty na weekendowy pobyt w Borach Tucholskich. Budujące jest to, że wykształciła się już silna grupa świadomych tego co chcą w przyszłości robić w swoich wioskach osób. Część z nich już organizuje wizyty studyjne, w ramach których robią przeróżne warsztaty dla dzieci i młodzieży a także questy i gry terenowe, także dla dorosłych. Budowanie konkretnej oferty turystycznej z rozpisaniem wszystkich kosztów miało na celu pomóc oszacować realne koszty, które ponieść muszą organizatorzy. Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” z Torunia, korzystając z gościnności Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Dodane przez: Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn ŚWIATŁO
2012-06-12
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz