NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ LGD „BORY TUCHOLSKIE”.

   Dnia 8 grudnia 2012 r. odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla "Małych projektów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   W wyznaczonym terminie złożone zostały 72 wnioski.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy
 6. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR)
 8. Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD (poprzez wypełnienie kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
   Procedura odwoławcza (DOCX): tutaj.
   Wzór odwołania (PDF): tutaj.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-11-29
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz