NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

,,Małe projekty‘’– lista ocenionych operacji.

   W dniach 8 i 10 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Bory Tucholskie” dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   Limit środków dostępnych w roku 2012 w konkursie: 797 250,14 zł.

   W wyznaczonym terminie złożone zostały 72 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 1 307 567,40 zł. 71 operacji zostało ocenionych przez Radę Decyzyjną jako zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i poddane dalszej oceniane pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami zawartymi w LSR. Jedna operacja została oceniona przez Radę Decyzyjną jako niezgodna z Lokalną Strategią Rozwoju i nie została poddana dalszej ocenie pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami zawartymi w LSR.

   Lista ocenionych operacji (wg liczby uzyskanych punktów) znajduje się tutaj.

   Wnioskodawca ma możliwość złożenia pisemnego odwołania (formularz odwoł‚ania) na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.lgd.borytucholskie.pl w dokumentacji konkursowej, w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD. Opis procedury odwoławczej znajduje się także w Lokalnej Strategii Rozwoju (tutaj).
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-12-17
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz