NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

ZAPRASZAMY!

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 14 ust. 3  Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz. 15:00 w Świetlicy wiejskiej w Bysławiu, ul. Strażacka 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
 6. Przedstawienie sprawozdań: finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
   2. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu;
   3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków LGD.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków LGD.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Decyzyjnej.
 14. Wolne wnioski, dyskusja.
 15. Zakończenie Zebrania.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-04-02
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz