NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Przypominamy o szkoleniu.

   Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pn. "Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej-budowanie klastra turystycznego w Borach Tucholskich", które odbędzie się w 29 maja (pierwszy dzień szkolenia) i 18 czerwca (drugi dzień szkolenia) w Fojutowie. 

   Co to jest klaster? Klaster funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie oferty turystycznej. W warsztatach udział wezmą przedstawiciele trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Mile widziane będą osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne. Zajęcia poprowadzi Krzysztof Margol - współzałożyciel i prezes zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida", twórca Garncarskiej Wioski w Kamionce.

   W celu rejestracji należy wydrukować formularz zgłoszeniowy znajdujący się TUTAJ, wypełnić go, własnoręcznie podpisać i przesłać do dnia 6 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK,
ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń.

   Całe szkolenie jest darmowe, zapewniamy trenera, salę, materiały szkoleniowe oraz posiłki.

   Zapraszamy!
   Zespół Ośrodka TŁOK

--
Projekt "Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej" jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Zobacz więcej na:

http://tlok.pl
http://ekonomicznezakupy.pl
http://ekonomiaspoleczna.pl
http://aktywnawies.pl

Należymy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok"
Pl.Św. Katarzyny 9,
87-100 Toruń
tel. (056) 655 50 22
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-04-23
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz