NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Konferencja "KORZENIE - TRADYCJA - TRWANIE".

   Dnia 6 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w Książnicy Tucholskiej odbyła się konferencja popularno - naukowa "Korzenie - Tradycja - Trwanie". Organizatorami konferencji były Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie” oraz  Borowiackie Towarzystwo Kultury.  
   Goście, którzy bardzo licznie przybyli na konferencję wysłuchali ciekawych referatów: prof. Józefa Borzyszkowskiego - "Pomorska wspólnota dziejów. Odpowiedzialność za przyszłość nie tylko Pomorza."; prof. Cezarego Obracht – Prondzyńskiego – "Tożsamości regionalne grup etnicznych na Pomorzu (Kaszubi, Kociewiacy, Borowiacy, Krajniacy). Dziedzictwo i perspektywy"; prof. Marii Pająkowskiej – Kensik - "Bory Tucholskie w języku i literaturze"; dr Gerarda Guźlaka - "Dzwonki pszczele - mało znany element kultury materialnej Borów Tucholskich"; dr Marka Sassa - "Na pograniczu  borowiacko – krajeńskim. Historia regionalna jako element wychowania patriotycznego i obywatelskiego". Konferencja była także doskonałą okazją do prezentacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Borowiacka grapa”, szczególnie w kontekście projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego, finansowanych ze środków PROW 2007-2013.
   Treść wszystkich referatów doskonale wpisywała się w zakres konferencji. W ożywionej dyskusji podsumowującej głos zabrali nauczyciele realizujący w szkołach elementy edukacji regionalnej, ilustrując swoje wypowiedzi prezentacjami multimedialnymi. Między blokami naukowymi pokazano efekty pracy w zakresie edukacji regionalnej w różnych pionach edukacyjnych, od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Wystąpiły: grupa z Przedszkola nr 2 w Tucholi, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks ppłk Józefa Wryczy, z Gimnazjum nr 1 im. dra Kazimierza Karasiewicza. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty Połczyńskiego w formie prezentacji multimedialnej przedstawił swoje zbiory szkolnej izby regionalnej. Wystąpił również Pan Piotr Grzywacz prezentując grę na różnych rogach, czym urozmaicił całą konferencję.
   Wszyscy uczestnicy konferencji z chęcią częstowali się tradycyjnym borowiackim jadłem przygotowanym przez Koło Gospodyń w Lińsku, któremu bardzo dziękujemy!
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-11-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz