NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Zaproszenie do składania ofert cenowy na doradztwo ekspertów w zakresie "Małych projektów".

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" zaprasza do składania ofert cenowy na doradztwo ekspertów w zakresie "Małych projektów":
  • Niezbędne kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz doświadczenie i kwalifikacje adekwatne do zakresu merytorycznego operacji; doświadczenie min. 3 lata;
  • Doradztwo odbywać się będzie w biurze LGD w Tucholi, przy ul. Murowej 8, w godzinach od 7:30 do 15:30;
  • Liczba godzin doradztwa: 40;
  • Termin doradztwa od 13.01.2014r. do 28.01.2014r. (ustalenie dni z Zamawiającym);
  • Doradztwo rozliczane będzie na podstawie kart doradztwa;
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD pod nr tel. 52 33 61213;
  • Kryteria wyboru ofert: doświadczenie - 70% ; cena - 30%.
   Oferty cenowe na doradztwo ekspertów w zakresie "Małych projektów" należy składać do dnia 03.01.2014r. do godziny: 13:00 na adres e - mail: lsr@borytucholskie.pl.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-12-20
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz