NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Ogłoszenie o konkursie w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW.

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają  warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Termin składania wniosków: 13 - 28 stycznia 2014 roku.

   Miejsce składania wniosków: biuro Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

   Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej.

   Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

   Limit środków dostępnych w roku 2013 w konkursie: 751 246,78 zł.

   Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD: 22.

   Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
   Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, w godzinach od 7:30 do 15:30. Pytania należy kierować na adres e-mail: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 336 12 13.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-12-27
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz