NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ LGD „BORY TUCHOLSKIE”.

   Dnia 10 lutego 2014 roku odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla "Małych projektów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyznaczonym terminie złożonych zostało 57 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę: 1 479 840,67 zł. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 751 246,78 zł.
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Zarządu o pomocy przyznanej przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy
 7. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności
 8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR)
 9. Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD (poprzez wypełnienie kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zamknięcie posiedzenia.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-01-30
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz