NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

"Małe projekty" – lista ocenionych operacji.

   W dniu 10 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Bory Tucholskiedotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   Limit środków dostępnych w roku 2013 w konkursie: 751 246,78 zł.

   W wyznaczonym terminie złożonych zostało 57 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 495 096,42 zł. Wszystkie operacje zostały ocenione przez Radę Decyzyjną jako zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i poddane dalszej oceniane pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami zawartymi w LSR.

   Lista ocenionych operacji (wg liczby uzyskanych punktów) znajduje się tutaj. Operacje mieszczące się w limicie środków znajdują się na pozycjach od 1. do 31.

   Wnioskodawca ma możliwość złożenia pisemnego odwołania (formularz odwoł‚ania) na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.lgd.borytucholskie.pl w dokumentacji konkursowej, w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD. Opis procedury odwoławczej znajduje się także w Lokalnej Strategii Rozwoju (tutaj).„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-02-17
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

2014-06-02 17:05:23
Nick: Y4UKPH15rBXz
IP: 163.30.*.*
Prego, molto gentile....per un attmio ho temuto che dicessi grazie ma non pubblico pif9....troppi ho visto lasciare il blog e mi sarebbe dispiaciuto! grazie a te Joop per le tue belle foto e compagnia! ciao e una bella giornata a te! Cri : )