NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Informacja o wynikach Walnego Zebrania LGD.

   Dnia 16 kwietnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania ,,Bory Tucholskie”.

   W zebraniu wzięło udział 33 członków zwyczajnych oraz członkowie wspierający  i goście. Na Przewodniczącą Zebrania Delegaci jednogłośnie wybrali Wiceprezes LGD "Bory Tucholskie" panią Teresę Cherek Kanabaj, która przedstawiła  stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju "Borowiacka Grapa". Prezes LGD pani Magdalena Kurpinowicz zapoznała zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym Zarządu LGD za 2013 rok. Sprawozdanie finansowe Zarządu  przedstawiła natomiast pani Justyna Wilkiewicz. Ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zapoznała zebranych pani Barbara Kasica-Kołomyjska. Po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdań merytorycznego i finansowego, uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, Delegaci jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

    Podczas Walnego Zebrania Delegatów LGD wykluczono z partnerstwa 1 członka w związku z jego pisemną rezygnacją.

    Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów do LGD przyjęto 3 nowych członków zwyczajnych oraz  2 wspierających.

   Lista nowych członków zwyczajnych:
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Tucholi  - reprezentowana przez pana Jacka Jeżewskiego;
  2. Stowarzyszenie Miłośników Historii Borów Tucholskich "Historia i Pamięć" - reprezentowane przez pana Andrzeja Kurpinowicz;
  3. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie "Szkoła z pomysłem" - reprezentowane przez panią Małgorzatę Oparka.
Lista nowych członków wspierających:
  1. przedsiębiorstwo REMAK Andrzej Kowalski  z Lubiewa - reprezentowane przez pana Andrzeja Kowalskiego;
  2. przedsiębiorstwo Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Marek Pianowski  z Lubiewa - reprezentowane przez pana Marka Pianowskiego.
   Nowych członków serdecznie witamy w Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie" i zapraszamy do współpracy!

   Spotkanie było także okazją do dyskusji na temat szans i wyzwań przyszłego okresu programowania i roli lokalnych grup działania.

   Delegatom LGD oraz gościom bardzo dziękujemy za udział w zebraniu. Paniom ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn, które przygotowały słodki poczęstunek, również serdeczne podziękowania!
Delegaci podczas obrad Walnego Zebrania.
Delegaci podczas obrad Walnego Zebrania.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-04-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz