NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

MARKA LOKALNA - zgłoś swój produkt!

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu na przyznanie znaku promocyjnego "MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE". Celem konkursu jest wytypowanie najlepszych produktów lokalnych spośród przedstawionych przez uczestników biorących udział w konkursie i przyznanie im prawa do używania znaku promocyjnego MLBT. Znak promocyjny MLBT będzie przyznawany w następujących kategoriach: produkty spożywcze, produkty artystyczno – rzemieślnicze i pamiątkarskie, usługi, inicjatywy społeczne. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

   Warunkiem zgłoszenia produktu do Konkursu jest złożenie do Biura LGD wypełnionego formularza wraz z załącznikami: zdjęciami produktu lub produktem. Jeżeli Wnioskodawca zamierza dołączyć do wniosku produkt spożywczy, można dostarczyć gotowy produkt na posiedzenie Kapituły Konkursowej (informacja o terminie posiedzenia Kapituły dostępna będzie w Biurze LGD oraz na stronie www.lgd.borytucholskie.pl).

   Termin składania wniosków upływa 18 czerwca 2014 r., godz. 15.00 (liczy się data wpływu). Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Bory Tucholskie” (Tuchola, ul. Murowa 8).
DOKUMENTY KONKURSOWE:
  1. REGULAMIN;
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-06-03
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz