NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Ogłoszenie o konkursie w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW.

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają  warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi..

   Termin składania wniosków:  31.07-14.08.2014 r.

   Miejsce składania wniosków: biuro Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

   Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Limit środków dostępnych w konkursie: 326 303,82 zł. Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD: 22.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
   Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, w godzinach od 7:30 do 15:30. Pytania należy kierować na adres e-mail: lsr@borytucholskie.pl  lub telefonicznie: 52 336 12 13.

   Inne dokumenty:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Dodane przez:
2014-07-17
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz