NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM W BORY DOLNOŚLĄSKIE.

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny nt. "Rola produktu turystycznego w rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji lokalnych liderów na terenie objętym lokalną strategią rozwoju".

   Termin wyjazdu: 9-12 października 2014 roku.

   Wyjazd studyjny skierowany jest w pierwszej kolejności do członków LGD. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość udziału osób aktywnie działających w sferze turystycznej na obszarze LSR, a nie będących członkami LGD. W obu przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

   UDZIAŁ W WYJEŹDZIE STUDYJNYM JEST BEZPŁATNY!

   Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej należy dokonać na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej oraz w biurze LGD. Zgłoszenia należy składać osobiście do biura LGD (ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola w godzinach 7:30-15:30) lub pocztą elektroniczną na adres: lgd@borytucholskie.pl do dnia 02 października 2014 roku. Formularz należy wypełnić kompletnie i poprawnie, liczba miejsc ograniczona.

   W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu na wyjazd w pierwszej kolejności decyduje członkostwo w LGD "Bory Tucholskie". Pozostałe wolne miejsca przydzielone zostaną osobom nie będącym członkami LGD. W obu przypadkach miejsca będą przydzielane wg. kolejności zgłoszeń. Równocześnie zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników, z której zgłoszenia zostaną uwzględnione w przypadku zwolnienia miejsc.

   Organizacja wyjazdu studyjnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-09-29
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz