NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Nowa Strategia - początek prac.

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza do udziału w pracach zespołu do spraw opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

   Zadaniem zespołu będzie przede wszystkim uzgodnienie poszczególnych etapów budowania LSR, zapewniających partycypacyjny charakter strategii  (tj.  aktywny udział społeczności w jej tworzeniu). Do zadań zespołu będzie należało także m.in. zbieranie danych, organizacja spotkań z lokalną społecznością, aktywna praca nad założeniami LSR.

   Osoby zainteresowane włączeniem się do prac zespołu prosimy o zapoznanie się z „Poradnikiem dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020.” (tutaj). Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres biura LGD (lsr@borytucholskie.pl) do dnia 7 listopada 2014 r. Praca w zespole ma charakter społeczny.

   Pierwsze robocze spotkanie zespołu odbędzie się w dniu 13.11.2014 r. o godz. 10.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-10-27
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz