NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Wybory do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz informacje o mikrograntach.

   Starosta Tucholski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 r. w sali multimedialnej Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B (budynek Książnicy Tucholskiej).

Program spotkania:
16.00 – Informacja dotycząca zasad ubiegania się o mikrodotacje do wysokości 5.000 zł z FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (zaproszenie – podstawowe informacje w załączeniu)

17.00 – wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu tucholskiego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Sejmiku NGO).
   Proszę o zapoznanie się z regulaminem wyboru do Sejmiku NGO. Zwracam jednocześnie uwagę, że do dnia 8.12.2014 r. (do godz. 10.00) należy przesłać zgłoszenia kandydatów do Sejmiku. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowej, którzy będą brali udział w głosowaniu muszą posiadać pisemne upoważnienie swojej organizacji.

Załączniki:
  1. Zaproszenie na spotkanie dot. mikrodotacji z FIO;
  2. Regulamin wyboru do Sejmiku NGO;
  3. Karta zgłoszenia kandydata i jego stałego zastępcy do Sejmiku NGO;
  4. Upoważnienie do reprezentowania organizacji w wyborach do Sejmiku NGO.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-11-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz