NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia.

   Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

   Szkolenie odbędzie się 9 czerwca 2015 r. w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „POMERANIA w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10 (sala konferencyjna).
   Czas trwania szkolenia od 9:00 do 14:00.

   Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele szkolenia:
  • Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
  • Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
  • Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.
Program szkolenia:
  • Rejestracja uczestników;
  • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  • Przerwa kawowa;
  • Prezentacja działań PROW 2014-2020;
  • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
  • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia;
  • Lunch.
   Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 5 czerwca br. mailowo na adres biuro@lgrmorenka.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: (52) 334 48 47.
   Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2015-05-26
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz