NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY - „Wykorzystanie lokalnych zasobów w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich”.

   LGD „Bory Tucholskie zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie (warsztaty) pt. Wykorzystanie lokalnych zasobów w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich.

   Szkolenie, mające formę warsztatów, dotyczy identyfikacji zasobów, tworzenia analizy SWOT, budowania perspektyw rozwoju lokalnego z wykorzystaniem doświadczeń bieżącego okresu programowania.

   Celem warsztatów jest zdiagnozowanie aktualnych problemów, występujących na terenach objętych działaniem LGD „Bory Tucholskie”. Konsekwencją tej diagnozy będzie określenie perspektyw rozwoju lokalnego z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń.

   Warsztaty odbędą się w dwóch etapach. Etap pierwszy to spotkania w gminach, gdzie zajmować się będziemy zdiagnozowaniem aktualnej sytuacji poprzez zidentyfikowanie występujących problemów. Następnie  postaramy się wskazać, jakie należy podjąć działania, aby te problemy rozwiązać oraz wskażemy bariery, jakie mogą stanąć podczas prób ich rozwiązywania.

   Etap drugi to spotkania tematyczne, podczas których będziemy rozmawiać w trzech zespołach. Pierwszy z nich poświęcony będzie szeroko pojętym sprawom społecznym, drugi tematyce kulturalnej, zaś trzeci – turystyce. Na bazie wyników etapu pierwszego przeprowadzimy analizę, która wskaże, co należy zrobić, by wzmocnić istniejące atuty bądź osłabić lub wręcz zlikwidować przeszkody, a także jak wykorzystać istniejące szanse i ominąć zagrożenia.

   Poniżej przedstawiamy harmonogram warsztatów:

TERMIN

MIEJSCE

TRENER

 ETAP I - SPOTKANIA W GMINACH

3.06 (środa) – godz. 18.00 – 21.00

Wiejski Dom Kultury Kęsowo

Karol Gutsze

8.06 (poniedziałek) godz. 10.00 – 13.00

Lubiewo, Dom Kultury

Michał Bucholz

9.06 (wtorek) – godz. 10.00 – 13.00

Tuchola, Urząd Miejski sala 203

Michał Bucholz

10.06 (środa) - 16.00 - 19.00

Gostycyn, GOK

Karol Gutsze

11.06 (czwartek) – godz. 10.00 – 13.00

Cekcyn, GOK

Felicyta Król-Pawelska

12.06 (piątek) – godz. 10.00 – 13.00

Śliwice, GOK

Felicyta Król-Pawelska

16.06 (wtorek) – 10.00 – 13.00

Lniano*, świetlica wiejska

Karol Gutsze

SPOTKANIA TEMATYCZNE: 17.06 (środa), godz. 10.00 – 15.00

Zespół „Sprawy społeczne”

Tuchola, Książnica Tucholska

Felicyta Król-Pawelska

Zespół „Kultura”

Karol Gutsze

Zespół „Turystyka”

Michał Bucholz

 * dla gmin: Lniano, Osie i Świekatowo

   Więcej informacji o spotkaniach: Michał Bucholz (tel. 606 856 805), biuro LGD „Bory Tucholskie” (tel. 52 3361213).

   Do dnia 12.06.2015 r. prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach tematycznych, które odbędą się w Książnicy Tucholskiej w dniu 17.06.2015 r. oraz zadeklarowanie, w spotkaniu którego zespołu chcą Państwo wziąć udział (lgd@borytucholskie.pl; 52 3361213).
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2015-05-28
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz