NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PARTNERSTWA "BORY TUCHOLSKIE"

   Zarząd Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. o godz. 16:00 w Książnicy Tucholskiej, Tuchola ul. Pocztowa 7b.

Porządek zebrania:

1.       Otwarcie zebrania.
2.       Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.       Przyjęcie porządku zebrania.
5.       Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania.
6.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.       Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
8.       Ustalenie wysokości składek członkowskich i podjęcie uchwały w tej sprawie.
9.       Przedstawienie informacji na temat zadań Rady Decyzyjnej Partnerstwa.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie liczby i reprezentatywności Rady Decyzyjnej Partnerstwa.
11.   Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Decyzyjnej.
12.   Przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną list wyborczych do Rady Decyzyjnej.
13.   Przeprowadzenie wyborów.
14.   Przedstawienie wyników głosowania.
15.   Ukonstytuowanie się Rady Decyzyjnej - wybór przewodniczącego i jego zastępcy.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Decyzyjnej.
17.   Wolne wnioski, dyskusja.
18.   Zakończenie Zebrania.                                           

   Uprzejmie informujemy, że o godz. 15:00 w tym samym miejscu odbędą się konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020. Ze względu na wagę konsultacji uprzejmie prosimy o przybycie już na godzinę 15:00 do sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej ul. Pocztowa 7b.

Zarząd Partnerstwa
"Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2015-12-01
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz