NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Sieć samopomocy

W ramach realizacji zadani 6 ‘Sieć samopomocy” projektu „Razem znaczy lepiej – czyli rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” zorganizowano 3 szkolenia dla osób pragnących zostać ekspertami lokalnymi, którzy będą doradzać innym stowarzyszeniom.

W dniach 6 i 7 czerwca 2009r. w Tucholi odbyło się szkolenie pt. „Rachunkowość Organizacji Pozarządowych”, w którym wzięło udział 21 osób. Szkolenie prowadziła Pani Alicja Dawidowska.

W dniu 21.06.2009r. w Tucholi odbyło się szkolenie „Budowanie zespołu”, w którym wzięło udział 19 osób. Szkolenie przeprowadziło Stowarzyszenie Szkoła Liderów z Warszawy.

W dniu 27.06.2009r. w Tucholi odbyło się szkolenie pn. „ABC pisania projektów”, w którym wzięło udział 17 osób. Szkolenie prowadziła Pani Ewa Kwiesielewicz.


Osoby, które wzięły udział w szkoleniach stały się lokalnymi ekspertami – doradcami, którzy swoją radą służą innym stowarzyszeniom. Została utworzona sieć doradcza ekspertów lokalnych, których zadaniem było doradztwo dla organizacji pozarządowych. 15 przeszkolonych ekspertów pełniło dyżury telefoniczne, konsultacje w terenie oraz w miejscu ich pracy.

Dyżury pełnili:

 

Imię i nazwisko eksperta

Termin dyżurów

Dane

Telefoniczny

(data i godzina)

Na miejscu

(data i godzina)

Telefon

(dotyczy dyżuru telefonicznego

Miejsce dyżuru

(dotyczy dyżuru w miejscu

Wrzesień 2009r.

1.

Wioletta Szymczak

4 ,11,18 oraz 25

godzina 1500 - 1600

7,14,21, oraz 28

godzina 1800 - 1900

693 322 808

ul. Słoneczna 1

 89-525 Sucha

2.

Malina Czupryniak

1,8,15 oraz 22

godzina 1600 - 1700

2,9,16 oraz  23

godzina 1530 – 1630

600 058 787

Urząd Miejski w Tucholi, pokój nr 211  Plac Zamkowy 1 

 89-500 Tuchola

3

Ewa Szczypiorska

3,10

godzina  1500 - 1700

17.24

godzina  1500 - 1700

 604 497 079

ul. Rzemieślnicza 12 Żalno

89-506 Kęsowo

4.

 Janina Kołodziejska

2,9,16 oraz 23

godzina 1600 - 1700

18, 25

godzina  1400 - 1500

21,28

godzina 1600 - 1700

793 565 774

ul. Ogrodowa 8

89-520  Pruszcz Bagienica

Październik 2009

1

Dorota Michalska

1, 8,15 oraz 22

godzina 1700 - 1800

5,12,19 oraz 26

godzina 1700 - 1800

514 066 862

Lubiewice 30

89-526 Lubiewo

2

Justyna Barwik

2, 9

godzina 1600 - 1800

6,13

godzina  1600 - 1800

 660 017 831

ul.  Szkolna 4

89-511 Cekcyn (budynek  GOK-u)

3

Angelika Koślińska

14,15

godzina 1600 - 1800

20,22

godzina 1600 - 1800

 886 431 055

ul.  Pocztowa 7d (siedziba Stowarzyszenia Rodziców Specjalnej Troski)

89-500 Tuchola

4.

Danuta Magadzia

5 oraz 12

godzina 15.30 – 17.30

13 oraz 20

godzina 1530 - 1730

504 086 934

Urząd Miejski w Tucholi

Plac Zamkowy 1

 89-500 Tuchola

Pokój nr 106

Listopad 2009

1.

Ewa Wróblewska

6,13,20 oraz 27

godzina 1600 - 1700

6,13,20 oraz 27

godzina 1700 - 1800

 791 926 433

ul Główna 10 (siedziba świetlicy wiejskiej)

Piastoszyn

89-506 Kęsowo 

2.

Hanna Urban

3,10,17 oraz 24

godzina  1600 - 1700

3,10,17 oraz 24

godzina 1500 - 1600

696 485 853

ul. Szkolna 13 (siedziba Gimnazjum)

86-141 Lniano

3.

Barbara Piasecka

5, oraz 19

godzina 1700 - 1900

3,10,17 oraz 24

godzina 1600 - 1700

600 642 358

ul. Główna 35

89-520 Gostycyn

4.

Agnieszka  Gruchała

4  oraz 5

godzina 1600 - 1800

24 oraz 25

godzina   1600 - 1800

694 042 982

ul.  Pocztowa 7d (siedziba Stowarzyszenia Rodziców Specjalnej Troski)89-500

89-500 Tuchola

Grudzień 2009

1.

Bernadeta   Osowicka

7 oraz 14

godzina 1600 - 1800

 

7 oraz 14

godzina 1800 - 2000

660 663 239

ul. Plac Zamkowy 8

89-500 Tuchola

(siedziba Tucholskiego Ośrodka Kultury)

2.

Danuta Wilkowska

8,15

godzina 1600 - 1800

9,16

godzina 1600 - 1800

503 6631 74

ul.  Pocztowa 7d (siedziba Stowarzyszenia Rodziców Specjalnej Troski)

89-500 Tuchola

3

Andrzej Kowalski

2 oraz 9

godzina 1800 - 2000

1 oraz  8

godzina 1800 - 2000

 607 145 818

ul. Rynek 2

86-150 Osie

(siedziba Ośrodka Kultury)

 

Ekspertom zostały zakupione książki, które mogłyby pomóc pogłębić ich wiedzę.

 1. „Zarządzanie dotacją w organizacji pozarządowej” R. Barański
 2. „Fundacje i stowarzyszenia” A. Ogonowski, A. Gibalska
 3. „Jak zdobyć i właściwie wykorzystać dotację” Joanna Krasnodębska
 4. „Plan kont w organizacji” Barbara Hermak
 5. „7 najważniejszych zasad realizacji projektów w ramach funduszy dla organizacji pozarządowych” Robert Barański
 6. „Polityka rachunkowości w organizacji pozarządowej” Jacek Paluch
 7. „Od bossa do lidera” John Adair
 8. „Twórcze myślenie w zarządzaniu” Paul Sloane
 9. „Człowiek w pracy od stresu do sukcesu” Grażyna Bartkowiak
 10. „Mosty zamiast murów” John Stewart

Z zakupionych książek utworzono w biurze LGD „Bory Tucholskie” biblioteczkę z której mogą korzystać wszyscy eksperci.

Udzielono łącznie 199 porad, w tym 53 wjazdowych, 71 w miejscu pracy doradcy oraz 75 telefonicznych. Porady dotyczyły głównie:

 • księgowości organizacji,
 • sposobu pozyskiwania środków w ramach konkursów,
 • pisania wniosków na konkursy ofert,
 • stron WWW z konkursami dla organizacji pozarządowych,
 • rozliczenia zrealizowanych projektów,
 • umów partnerskich, diagnozy potrzeb,
 • wolontariatu,
 • generatora wniosków.