NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Sieć doradcza 2010

“Sieć samopomocy” to zadanie realizowane w ramach projektu “RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich". Celem tego zadania było utworzenie sieci lokalnych ekspertów . Osoby będące ekspertami, to ludzie znający lokalne uwarunkowania, stowarzyszenia i działających w nich ludzi. Pozwala to na swobodne porozumiewanie się oraz wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim na fachową i szybką pomoc w rozwiązywaniu zawiłości działania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Wiedza ekspertów pozwala na nawiązywanie współpracy przez organizacje z terenu działania LGD, gdyż to oni poprzez kontakt ze sobą nawzajem znaja zasoby, możliwości i umiejętności posiadane przez członków NGO.

W roku 2010 doradztwo na terenie działania Lokalnej Grupy Działania “Bory Tucholskie”,w ramach realizacji zadania 6 “Sieć samopomocy” prowadzone było przez następujące osoby:

L.p.Imię i nazwisko doradcyGMINA
1Teresa Cherek – KanabajŚliwice
2Justyna BarwikCekcyn
3Danuta MagadziaTuchola
4Violetta SzymczakLubiewo
5Dorota MichalskaLubiewo
6Andrzej KowalskiOsie
7Ewa SzczypiorskaŻalno
8Ewa WróblewskaKęsowo
9Hanna UrbanLniano
10Barbara PiaseckaGostycyn
11Bernadeta OsowickaTuchola
12Kołodziejska JaninaGostycyn
13Witkowska DanutaTuchola
14Angelika KoślińskaTuchola

Doradzctwo realizowane było poprzez udzielanie porad na miejscu, telefonicznych oraz wyjazdowych. W sumie w 2010 r. udzielili 162 porad.
Najczęstsze pytania NGO dotyczyły tematyki podanej poniżej:

 1. rodzaje wniosków, możliwości aplikowania
 2. doradztwo w zakresie grantów gminnych
 3. konstruowanie budżetu
 4. korekty zakresu realizacji zadania
 5. pomoc w sprawozdaniu
 6. produkty, rezultaty projektu
 7. koszty pośrednie i bezpośrednie
 8. doradztwo projektów sieciowych
 9. wnioski do woj. kujawsko-pomorskiego
 10. wnioski do konkursu Lokalnej Organizacji Grantowej
 11. wniosek POKL
 12. wnioski do Fundacji Wspomagania Wsi
 13. przygotowanie dokumentów na Walne Zebranie
 14. przygotowanie dokumentów KRS
 15. przygotowanie listu intencyjnego
 16. ustawa o wolontariacie
 17. zawieranie umowy z wolontariuszem
 18. jak założyć organizację
 19. przygotowanie statutu
 20. poszukiwanie współpracy z organizacjami
 21. promocja organizacji
 22. wioska tematyczna
 23. porady w obsłudze finansowo-księgowej ogólne zasady księgowania
 24. sporządzanie sprawozdań za rok poprzedni
 25. przepisy związane z produktem regionalnym
 26. CIT-8
 27. obowiązki podatkowe
 28. prowadzenie ksiąg podatkowych
 29. rozliczenia ZUS
 30. deklaracje roczne
 31. plany kont

Jak wynika z powyższych danych problematyka jest dość szeroko zakrojona. Jednakże największy problem związany jest z prowadzeniem ksiegowości. Ta potrzeba jest bardzo duża. Organizacji działajacych non-profil nie stać na zatrudnienie księgowej do obsługi swojej działalności. Dużym atutem działania “Sieci samopomocy” stało się doradztwo wykwalifikowanego eksperta właśnie w zakresie księgowym. Cieszyło się ono największym zainteresowaniem. Kolejny plus to doradztwo wyjazdowe, po uprzednim umówieniu telefonicznym, gdzie doradca dojeżdżał do zainteresowanej organizacji i na miejscu mógł prowadzić konsultacje.