NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

FORUM NGO 2011

Szkolenie w Fojutowie 1-3 kwiecień 2011

Szkolenie obejmowało dwa bloki tematyczne: „Animator społeczny a lider” oraz „Zarządzanie czasem”. Pierwszy poprowadziła Agnieszka Jaśkiewicz, doświadczona trenerka, zaangażowana w działalność wolontariatu - Siła Wolontariuszy Miejskich Bydgoszcz - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Bydgoszczy. Szkolenie zostało przygotowane w formie warsztatów aktywizujących uczestników. Zajęcia miały charakter wykładu oraz formy ćwiczeniowej- praca w grupach, dyskusje, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne, burze mózgów.

Pierwszy blok tematyczny składał się z trzech części:

Animator
Agnieszka Jaśkiewicz prowadząca
blok „Animator społeczny a lider"
 1. Animator społeczny a lider
  Głównym celem tej części warsztatów było odróżnienie roli animatora społecznego od lidera w zespole. A także zapoznanie się z metodami pracy oraz poszczególnymi etapami działania zarówno animatora jak i lidera. W tym celu zostały stworzone charakterystyki umiejętności, które powinni posiadać animatorzy oraz liderzy.
 2. Indywidualny plan rozwoju
  W drugiej części uczestnicy szkolenia podjęli próbę stworzenia Indywidualnego Planu Działania na podstawie otrzymanych kart pracy. Celem była identyfikacja własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i słabości a przede wszystkim wyznaczenie sobie celu głównego oraz celi cząstkowych. Taka analiza może pomóc w wyborze najlepszej możliwej ścieżki zawodowej.
 3. Projekt – podstawowym narzędziem pracy lidera i animatora społecznego
  Celem ostatniej części była przede wszystkim wymiana cennych doświadczeń dotyczących pisania projektów pomiędzy uczestnikami szkolenia. Poruszony został również temat pozyskiwania źródeł finansowych na działalność społeczną oraz kulturalną organizacji. Prowadzona dyskusja pozwoliła poszerzyć horyzonty mniej doświadczonym osobom.
praca
Praca w grupach

Drugi bok tematyczny czyli „Zarządzanie czasem” został poprowadzony przez Paulę Leśniewską, doświadczoną trenerkę, prowadzącą szkolenia dla firm z zakresu "miękkich kompetencji biznesowych" i marketingu.

Zarządzanie czasem jest procesem ściśle związanym z podstawowymi uwarunkowaniami egzystencji człowieka. Prawidłowe zarządzanie czasem jest istotne dla każdego z nas, ponieważ w pełni pozwala wykorzystać czas przeznaczony na karierę zawodowe oraz życie prywatne.

praca2
Praca w grupach

Warsztaty składały się z trzech modułów:

 1. „Złodzieje czasu” czyli czynności i sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu zarządzaniu czasem i mogą stać się problemem w pracy.
  Celem pierwszej części warsztatów było zidentyfikowanie i uświadomienie sobie co w ciągu dnia jest przysłowiowym „złodziejem” czasu oraz nauka radzenia sobie ze złymi nawykami. Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu.
 2. Formułowanie celów oraz planowanie
  Celem kolejnego modułu było nabycie umiejętności ustalania oraz wyznaczania priorytetów. Nauka odróżniania rzeczy ważnych od nieważnych (macierz Eisenhowera). Doskonalenie kompetencji w zakresie definiowania i wytyczania celów. Pogłębienie wiedzy na temat metod planowania. Nauka tworzenia harmonogramu- wizualizacja planowanych działań. Delegowania zadań o drugorzędnym znaczeniu
 3. Techniki automotywacji oraz organizacja czasu pracy
  Celem ostatniej części warsztatów było odnalezienie motywacji, zmierzenie się z własnymi ograniczeniami oraz nauka efektywnej pracy. Aby dobrze zarządzać czasem należy dobrze zorganizować czas pracy czyli stworzyć własny plan działania co pozwoli nam skuteczniej pracować. Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu

Podczas tej części szkolenia dostarczono wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy co pozwoli zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem. Wiadomości oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą wpłynąć na podniesienie efektywności działania, szybką i skuteczną realizację celów i zadań zawodowych i prywatnych, a w konsekwencji wydłużenie czasu wolnego. Pozwala to wypracować zmiany w dotychczasowym stylu zarządzania czasem.

wieczorne
Wieczorne spotkania integracyjne

Przerwy kawowe oraz wieczory sprzyjały integracji grupy oraz zawieraniu nowych znajomości.

Na zakończenie szkolenia rozdano wszystkim uczestnikom certyfikaty.

wręczenie
Wręczenie certyfikatów

Forum NGO w Tucholi, 11 czerwca 2011 r.

III Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się w Tucholskim Ośrodku Kultury. Jest to kolejne działanie zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie” w ramach projektu „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”.

Na forum zaprezentowały się następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”
 • Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Burchat”
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”
 • Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”
 • „Mały Książę – Fundacja Miłosza Melnyczka”

swiatlo
Stoisko Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”
knieja
Stoisko Towarzystwa Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”

Forum otworzyła Agnieszka Hoffmann, która pokrótce przedstawiła cały program. Po niej głos zabrała Magdalena Kurpinowicz, prezes LGD „Bory Tucholskie”, która powitała gości i przybliżyła informację dotyczące projektu „Razem znaczy lepiej”.

Następnie rozpoczął się cykl wykładów. Pierwszą prezentację multimedialną zaprezentował Marcin Dadel, trener i doradca, absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Treningu Grupowego. Od 6 lat prowadzi szkolenia z równości i zasady równych szans w Funduszach Europejskich. Przygotowywał i prowadził szkolenia dla kluczowych instytucji: ministerstw, instytucji rynku pracy, doradców i trenerów ROEFS i KOEFS. Posiada dużą wiedzę na temat prawa i rozwiązań systemowych. W 2010 roku został laureatem Nagrody Specjalnej Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Tematem jego wystąpienia były „Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Pokrótce zostały przedstawione najważniejsze zmiany:

 1. Poszerzenie katalogu zadań pożytku publicznego
 2. Zasady ogłaszania i rozstrzygania konkursów ofert na realizację zadania przez organizację,
 3. Zasady tworzenia rocznych programów współpracy,
 4. Prowadzenie działalności odpłatnej,
 5. Uzyskiwanie statusu i nadzór nad OPP,
 6. Pożyczki, gwarancje, poręczenia,
 7. Małe dotacje,
 8. Obowiązek konsultacji programu współpracy,
 9. Inicjatywa lokalna,
 10. Komisje konkursowe,
 11. Rada Pożytku Publicznego,
 12. Centra Organizacji Pozarządowych,
 13. Dotacja inwestycjna.

Największe emocję wśród słuchaczy wzbudziła możliwość utworzenia na poziomie gminy lub powiatu Rady Pożytku Publicznego, która powinna w połowie składać się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i odpowiednio Rady Gminy bądź Powiatu. Zainteresowani po skończonym wykładzie mogli skorzystać z fachowej wiedzy prowadzącego w punkcie konsultacyjnym i otrzymać informację na interesujący je temat.


Konsultacje z Marcinem Dadelem

Następnie swoim występem artystycznym zachwyciła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Świekatowa. Powstała 02.09. 1986 roku a kapelmistrzem został i jest do chwili obecnej Tadeusz Kostański. Orkiestra występuję głównie dla mieszkańców gmin: Świekatowo, Lniano, Lubiewo, Pruszcz Pomorski na uroczystościach religijnych jak i świeckich. Uczestniczyli w wielu festiwalach i przeglądach orkiestr dętych strażackich w miejscowościach Łabiszyn, Kcynia, Solec Kujawski, Nakło, Pruszcz pomorski, Śliwice oraz Brusy.

Kolejnie na scenie zagościł zespół rockowy „Brak danych” ze Śliwic. Zespół powstał we wrześniu 2010 roku. Początkowo grający covery, a aktualnie posiadający kilka własnych kompozycji. Dzięki wygranej w śliwickiej „Gitariadzie” w tym roku nagrał swoją pierwszą płytę, na której znalazły się cztery autorskie utwory w akustycznym wykonaniu. Wokalistka Klaudyna Chabowska zaczarowała publiczność swoim mocnym głosem.

orkiestra
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Świekatowa
zespół
Zespół rockowy „Brak danych” ze Śliwic

Ewa Kwiesielewicz specjalistka w pozyskiwaniu środków unijnych zajmuję się szeroko rozumianą ekonomią społeczną. Wiceprezeska Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok", prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” w Toruniu. Szkoleniowiec, doradca, trenerka STOP. Szkolenia i doradztwo, m.in. w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, pisania projektów, zarządzania organizacją. W 2010 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego za działalność społeczną w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w województwie. Tematem wykładu były „Prawne uregulowania pracy z wolontariuszami”. W 29 czerwca 2003 roku weszła w życie „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Jest pierwszym dokumentem, który w sposób kompleksowy ujmuje w ramy prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Zostało określone kim jest wolontariusz, gdzie mogą pracować i w jakim zakresie należy go ubezpieczyć oraz jakie koszty jego pracy można pokryć. Podczas wykładu wywiązała się ożywiona dyskusja, ponieważ praca każdej z organizacji pozarządowych opiera się na pomocy wolontariuszy, a nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak wyglądają prawne uregulowania świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Podczas wykładu prowadząca odpowiedziała na pytania: kto może zostać wolontariuszem, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza oraz instytucji korzystającej z jego pracy, w jakim przypadku należy ubezpieczyć wolontariusza i czy trzeba z nim podpisać umowę. Nie sposób było w tak krótkim czasie wyczerpać tak interesującego wszystkich tematu, dlatego zainteresowani zaraz po wykładzie mogli udać się na konsultację.

Następnie w czarodziejską krainę przeniósł nas zespół wokalny „Legato” wraz z aktorami „Teatru Dorosłego III” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie. Zaprezentowali kilka utworów ze spektaklu „Czarodziej ze Szmaragdowego Grodu”. Opiekunką grupy oraz reżyserką jest Agnieszka Hoffmann, instruktorka GOK. Natomiast opiekunem grupy wokalnej jest Agnieszka Zawidzka, laureatka programu „Szansa na sukces” oraz półfinalistka programu „Idol” oraz „Śpiewaj i walcz”.

Po „Legato” na scenie pojawiła się grupa teatralna „Rach - ciach” z Kęsowa, która zrzesza młodzież w wieku od 11 do 20 roku życia. Zaprezentowali oni swój najnowszy kabaretowy repertuar. Skeczem pt. „Spotkanie” rozbawili widownie do łez. Grupa działa już od czterech lat przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kęsowie a ich opiekunem jest Kamila Zimorska. Ich pierwszy występ odbył się w ramach projektu na I Pikniku Historycznym realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa a przedstawiali Legendę o Zamkowej Górze. Od tamtej pory realizują krótkie programy rozrywkowe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

legato
Grupa wokalna „Legato” z Gostycyna
rach
Grupa teatralna „Rach-ciach” z Kęsowa

Ostatnią prezentację na temat „Roli animacji społecznej w rozwoju społeczności lokalnej” poprowadził Zbigniew Łukaszewski. Posiada on wieloletnie doświadczenie edukacyjne w prowadzeniu zarówno szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych podnoszących aktywność społeczną uczestników szkoleń. Od wielu lat inicjuje działania w społeczności lokalnej Goleniowa jako przedstawiciel instytucji kultury i właśnie tym doświadczeniem podzielił się z uczestnikami forum. Celem animatora społecznego jest aktywizacja całej społeczności lokalnej do przeobrażeń. Jego działanie powinno być nastawione na kształtowanie postaw, wzorów i wartości sprzyjających rozwojowi. Rolą animatora jest pomaganie ludziom w rozwijaniu ich społeczności lokalnej poprzez określenie potrzeb i problemów w celu ich wspólnego rozwiązania. Wszystkie działania rozpoczynają się od zebrania informacji oraz oceny sytuacji danej społeczności. Następnie animator zachęca ludzi do spotkania się w celu podjęcia decyzji, jakim problemem się zająć. Pomaga grupie w planowaniu strategii, określeniu priorytetów, realizacji działania a następnie jej zakończenia. Prelegent od teorii przeszedł do praktyki i wszystko omówił na przykładzie działań podjętych w Goleniowie. Wszystkich zgromadzonych zaskoczył pomysłowością oraz odwagą w realizowanych przedsięwzięciach. Pan Zbigniew wpadł na pomysł zorganizowania imprezy, która zirytuje ludzi. Wraz ze współpracownikami podzielił Goleniów na pół: na Golów i Eniów, niebieskich i żółtych. Granicę wyznaczyli na przepływającej przez miasto rzece Inie. Wprowadzili paszporty i żądali ich okazywania za każdym razem, gdy mieszkańcy chcieli przejść do drugiej części miasta przez punkt kontrolny na jednym z mostów. Ale jednak goleniowianie to kupili. Włączyli się do zabawy. Jego kulminacją było wielkie „połączenie” Golów i Eniów: na moście granicznym odbył się ślub Gola i Eniówny, a Golowie i Eniowie znów stali się goleniowianami. I bawili się na koncercie, podczas którego swoje talenty prezentowali ich sąsiedzi. Drugą omawianą inicjatywą było zorganizowanie „Dnia Sąsiada”. Impreza odbyła się w plenerze, a jej celem była integracja mieszkańców osiedla przy ul. Matejki oraz zaprezentowanie oferty Centrum Animacji Młodzieży. Była to również próba zaprzyjaźnienia się z najbliższymi sąsiadami, którzy mieszkają tuż obok siedziby Centrum. Uczestnicy Forum jak zaczarowani słuchali opowieści prelegenta z niedowierzaniem a zarazem podziwem. Po wykładzie można było zasięgnąć rady specjalisty podczas konsultacji.

buko
Wojciech Weyna, prezes stowarzyszenia „BUKO”

Po części wykładowej nastąpiły prezentację multimedialne trzech organizacji pozarządowych działający na terenie LGD „Bory Tucholskie”. Rozpoczął prezes Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” Wojciech Weyna. Głównym działaniem statutowym stowarzyszenia jest ochrona i promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych miejscowości Piła położonej w Gminie Gostycyn. Prezes stowarzyszenia w swojej prezentacji skupił się głównie na najnowszych osiągnięciach, a naprawdę jest czym się pochwalić. W tym roku „BUKO” pozyskało 100 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego w 100% przez Unię Europejską. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację dwóch projektów „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” oraz „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Realizacja projektów rozpoczęła się w maju i potrwa do końca roku z przerwa wakacyjną na miesiące lipiec- sierpień. Szereg szkoleń związanych z zanikającymi zawodami został skierowany do mieszkańców Gminy Gostycyn. W ofercie znalazły się następujące zawody: kurs kowalstwa tradycyjnego i artystycznego, wytwarzanie produktów z wikliny, aplikacje i produkty z filcu i wełny, dekoratorstwo spożywcze i tworzenie ozdób z cukru. Stowarzyszenie otrzymało również kolejne wsparcie od Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację dwóch projektów na łączna kwotę 11 tys. zł. Pierwszy z nich pt. „Borowiackie Wesele Sztygara” odbyło się 14 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie i było elementem kończącym realizację projektu "Kopalnia ekonomii społecznej" realizowanego przez Stowarzyszenie BUKO. Spotkanie było rekonstrukcją wesela jakie odbyło się w Pile w latach 30. XX wieku. Panem Młodym był górnik i sztygar zatrudniony ze Śląska i pracujący w kopalni Montania, natomiast Panna Młodą była piękna mieszkanka Piły. Wesele cieszyło się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczyła liczba chętnych do udziału w zabawie ( a było ich aż 300). Ze względu na ograniczona liczbę miejsc w weselu wzięło udział 100 osób. Zgromadzeni widzowie stali się gośćmi i brali czynny udział w zabawie. W trakcie biesiady goście poznali borowiackie i śląskie tradycje weselne a na stołach zagościły tradycyjne dania kuchni borowiackiej oraz śląskiej. Drugim projektem, który otrzymał dofinansowanie jest „Historia naturalna – zagospodarowanie szlaku przyrodniczo – historycznego w Pile”. W ramach tego projektu zostanie utworzona pierwsza ścieżka edukacyjna w Gminie Gostycyn o tematyce historyczno – przyrodniczej. Z niecierpliwością czekamy na kolejne pomysły i inicjatywy stowarzyszenia bo jak się okazuję jest to niezła kopalnia pomysłów.

Następnie głos zabrała pani Ewa Lachowska - Żarska z Towarzystwa Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”. Stowarzyszenie powstało w 2004 roku i jego celami statutowymi są: popularyzacja ziemi śliwickiej, prowadzenie obywatelskiej inicjatywy dla zapewnienia jej wszechstronnego rozwoju, budzenie zainteresowania przeszłością i teraźniejszością ziemi śliwickiej oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych i społecznych mieszkańców. Na swoim koncie mają wiele inicjatyw dzięki, którym udało im się uaktywnić sporą grupę dzieci i młodzieży. Spośród nich należy wymienić: cykliczną organizację konkursu fotograficznego „Bory i Borowiacy”, ”Gitariadę”, rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieży, akcje ekologiczne, wydanie pocztówek, wystawy, spotkania „Klubu Polskiej Książki” oraz aktywny udział w miejscowych imprezach. Współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Śliwicach, miejscowymi szkołami oraz Bankiem Spółdzielczym w Śliwicach. Jak mówi pani Ewa Lachowska – Żarska podczas realizacji wszystkich działań kładą ogromny nacisk na profesjonalizm i jakość. Doskonałym przykładem jest realizacja „Gitariady”, gdzie główną nagrodą było nagranie płyty w profesjonalnym studiu nagrań a dla wszystkich laureatów zorganizowano warsztaty.

Jako ostatni głos zabrał Miłosz Melnyczek prezes Fundacji Mały Książę. Fundacja istnieje dopiero od listopada 2010 roku, ale na swoim koncie ma już szereg działań związanych z realizacją swoich celów. Głównymi działaniami statutowymi są : zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i wykluczeń społecznych; zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów i kreatywności; stworzenie nieodpłatnego punktu poradnictwa prawnego i obywatelskiego; wspieranie materialne i finansowe osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, eliminowanie przeszkód związanych z dostępem do budynków i placówek dla osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz rozwoju środowiska, rozwoju społecznego i ekonomicznego. Wśród działań podjętych przez fundację należy wymienić realizację projektu „Lepsza Szkoła”, mającą na celu wzmocnienie efektywności szkolnictwa, poprzez organizowanie korepetycji dla dzieci i młodzieży z Powiatu Tucholskiego, zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. „Młodzi – Kreatywni” oraz Olimpiady Biologicznej „Tajemnice organizmu człowieka związane z działaniem hormonów”. Od 6 maja można było podziwiać wystawę fotograficzną prac pokonkursowych w Książnicy Tucholskiej. Fundacja dąży również do założenia na terenie naszego powiatu „Spółdzielni Socjalnej Małego Księcia”.

Podczas ostatniego występu artystycznego zaprezentował się duet wokalny Magdalena Melnyczek i Dariusz Krygowski. Działają przy Tucholskim Ośrodku Kultury pod okiem Piotra Talkowskiego i Piotra Czarneckiego. Ich największym sukcesem jest wyśpiewanie pierwszego miejsca w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej w Chełmży w 2010 roku. Często swoimi występami uświetniają liczne imprezy organizowane nie tylko na terenie naszego województwa.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Restauracje „Kamienica”.

Opracowanie: Monika Klunder